Sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Sivustontietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1.REKISTERINPITÄJÄ

Merjan Marsipaanipuoti / Merja Sirviö Art
Osoite: Kauppilantie 48, 86710 Kärsämäki
Puhelin: +358 40 5175907
Sähköposti: info@marsipaanipuoti.fi
Y-tunnus: 2108113-7

2.REKISTERIN ASIOITA HOITAA

Merjan Marsipaanipuoti / Merja Sirviö Art
Merja Sirviö
Osoite: Kauppilantie 48, 86710 Kärsämäki
Puhelin: +358 40 5175907
Sähköposti: info@marsipaanipuoti.fi

3.REKISTERIN NIMI

Merjan Marsipaanipuodin ja Merja Sirviö Art asiakasrekisteri

4.MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä tilausten käsittelyn kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötietoja ei tallenneta kotisivulle, vaan välitetään kotisivulla olevalla lomakkeella yrityksen sähköpostiin. Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan verkkolomakkeelle. Yksilöityjä tietoja ovat mm. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja Google Analytics -palvelulla. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat mm. käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut, joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

5.MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen yhteydessä.

6.MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin ennalta määrättyihin asioihin, joita ovat asiakaspalvelu, palvelun kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen.

7.MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Lomaketietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään tarpeellisen ajan sähköpostissa. Kirjanpidolliset aineistot, kuten kuitit, säilytämme paikassa, johon vain Merjan Marsipaanipuodin / Merja Sirviö Art henkilökunnalla on pääsymahdollisuus. Kuluvan tilikauden kirjanpidolliset aineistot ovat lainmukaisessa säilytyksessä tilitoimistossa.

8.KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilö- ja tilaustietoja sähköpostissa vain niin kauan kuin tilauksen kannalta on tarpeen, korkeintaan kahden vuoden ajan. Kirjanpidollinen aineisto säilytetään lain edellyttävällä tavalla 10 vuoden ajan.

9.KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu yrityksen toimesta voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja käsittelee Merjan Marsipaanipuodin / Merja Sirviö Art henkilökunta, johon kuuluu Merja ja Jarmo Sirviö. Kirjanpidollisia aineistoja käsittelee asianmukaisesti myös tilitoimisto henkilökuntineen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä ulkopuolisilla ole niiden käsittelyoikeutta tai mahdollisuutta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10.LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

11.MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn liittyvään koulutukseen osallistuminen sekä huolellinen toiminta.

12.KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

13.MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on mm. oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia esimerikiksi virheellisten tietojen korjaamista. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä meihin. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

14.MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja-asioissa voit lähestyä meitä ottamalla meihin yhteyttä.